Avalehele
Avalehele
Avalehele
AVALEHELE | KONTAKT

Soovid end meie lehel reklaamida? Klikka siia!

Lasteaiad ja koolid

Terve hulk koos vanematega Luksemburgi asumisele saadetutest on vanuses, mis sunnib neid käima koolis või viibima suurema osa oma päevast pideva järelevalve all.
 
Euroopa Kool
 
Suurem osa eesti lastest täidab oma koolikohustust Euroopa Kooli katuse all. Õigupoolest on Euroopa Koole Luxembourgi linnas praegu koguni kaks, nimetagem neid lühidalt LUX 1 (see on ilmselt kõigile tuntud betoonehitiste kompleks, mis on kolm bussipeatust pikk) ja LUX 2 (tuntud ka „pedagoogilise küla" nime all ja hõlvab kirevaid barakke eelnimetet koolist Auchani poole).
 
LUX 1 on ja jääb Kirchbergi, LUX 2 kolib 2012. aastal Mamer-Bertrange'i piirkonda. Kolimine praegustel andmetel eesti lapsi ei puuduta, sest nemad on juba praegu koondunud LUX 1 kooli, kus neid haritakse 3–5 tundi nädalas ka emakeeles. Siinkohal tuleb tänada õpetajaid Tiina ja Alo Malti. Põhikeel sõltub aga sektsioonist, kus laps käib. Praegu õpivad eesti õpilased enamasti inglis- või prantsuskeelses sektsioonis.
 
Kooli tullakse kuueselt ja keskkooli lõpus ollakse kaheksateistkümne ligi. Kool jaguneb algkooliastmeks (1.–5. klass) ja keskkooliastmeks (1.–7. klass). Seega võib iga soovija pärast nn seitsmenda klassi lõpetamist minna otse ülikooli!
 
Päriskoolile eelneb veel eelkool, mis asub LUX 1 hoonekompleksis ja mis on kohustuslik alates nelja aasta vanusest.
 
Koolielust saab täpse ja igakülgse ülevaate leheküljelt: http://www.euroschool.lu.
 
Muud koolid
 
Kindlasti on huvitav teada midagi ka teiste siinsete koolide kohta:
 
International School of Luxembourg - www.islux.lu 
 
St. George's International School of Luxembourg - www.st-georges.lu
 
Luksemburgi Haridusministeerium www.men.public.lu
 
Lasteaed, pikapäevakool
 
Nüüd veel beebide, mudilaste ja nooremate teismeliste kohta. Esmalt imikutest. Kuna Luksemburgi tullakse eelkõige töö pärast, siis on loomulik sündmuste käik selline, et pärast tööpäeva lõppu või nädalavahetusel käiakse sünnitamas ja uue tööpäeva või -nädala alguses üritatakse uuesti rivis olla… Tegelikult on asi siiski pisut leebem.
 
Siinkohal tulebki appi lastesõim (nimetagem teda CPE 2), kuhu saab tööpäevadeks jätta kolme kuni 42 kuu vanuseid lapsi. Asutuse peamaja ise asub Kirchbergis ja seda haldab, korraldab ja opereerib parlament. Kuna selles hoones ei ole lastesõimekohti piisavalt, renditakse lisa ka eralastesõimedelt üle terve linna.
 
Kui laps jõuab vanusesse 3–3,5 aastat ja on kempsuvalmis (toilet-ready), on võimalik suunata ta kõrvalmajja (CPE 1) Garderie'sse, mis on juba komisjoni hallatava „polüvalentse lastekeskuse" (lasteaed pluss pikapäevarühm) osa.
 
Garderie's ehk lasteaias on 3–4aastastel lastel võimalus olla hommikul kaheksast õhtul seitsmeni. Lisaks saavad lasteaias käia ka eelkoolilapsed pärast tundide lõppu (praegu lõpeb nende eelkoolipäev esmaspäeviti kell 16.10 ja teistel päevadel 12.30). Koolist lasteaeda kulgemine toimub üheskoos lasteaiaõpetajate juhtimisel ja järelevalve all.
 
Sama valem kehtib algastmes ja nooremas keskastmes õppivate koolilaste kohta, kel vanust alla 14 eluaasta ja keda vanemad ei taha/julge/viitsi/raatsi jätta pärastlõunati omapäi koduõue kakerdama. Nemad saavad võimaluse osaleda pikapäevarühma ehk õppekeskuse (asub hoonetes CPE 3 ja CPE 4) harivas tegevuses. Õpside range pilgu all tehakse kodus teha jäetud õppetükke, viibitakse värskes õhus, võetakse õhtuoodet ning ollakse lihtsalt toredas mitmekeelses ja multikultuurses keskkonnas selle hetkeni, mil ema või isa tööpäeva lõpus järele tuleb.

Veidike saab teada selle toreda asutuse kohta OILi (komisjoni infrastruktuuri ja logistikaamet Luxembourgis) netilehelt
http://ec.europa.eu/comm/oil/index_en.htm ja veelgi põhjalikumalt komisjoni intranetist. Sinna aga igaüks oma koduarvutist ligi ei pääse.
üles     avalehele