Avalehele
Avalehele
Avalehele
AVALEHELE | KONTAKT

Soovid end meie lehel reklaamida? Klikka siia!

Luksemburgi Eesti Kool

Luksemburgi Eesti Kooli (LEK) tegevuse eesmärk on arendada laste eesti keele oskust ning süvendada teadmisi eesti kultuurist, kirjandusest, ajaloost ning traditsioonidest, samuti arusaamist Eesti ühiskonnast ning seal aktuaalsetest teemadest. Kogu meie tegevuse kaugem eesmärk on laste sideme tugevdamine Eestiga.

Kooli on õppima oodatud kõik Luksemburgis või selle lähiümbruses elavad eesti lapsed (kõikides vanustes). Koolitöö on diferentseeritud vanusegruppide kaupa.

0-3aastased
Väikelastele toimub lauluring (koos vanematega) pea igal nädalavahetusel, täpsemat infot leiab siit.

4-11aastased
4-11aastaste vanusegrupiga toimub õppetöö üks kord kuus laupäeviti. Neile toimuvad eesti loo ja meisterdamise tunnid.

Toimumise koht - Athénée de Luxembourg'i koolimajas (24, boulevard Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg). 

Tunniplaan:
9:45 Kogunemine
10:00-10:50 I rühm Meisterdamine / II rühm Eesti lugu
10:50-11:40 I rühm Eesti lugu / II rühm Meisterdamine
11:40 Koolipäeva lõpp

Osalustasu - poolaasta osalustasu on 40 eurot pere esimese lapse pealt ning 20 eurot iga järgmise lapse pealt. Osalutasu ülekanne teha LEKi kontole: Luksemburgi Eesti Kool (LEK); LU51 0019 5455 8673 4000 (BCEELULL) selgitusega "LEKi osalustasu".

12-... aastased
Noortega alustame 2023. aastast uut koolitussarja erinevatel elulistel teemadel. Täpsem info tuleb LESi listikirjas.

Täiendav teave: Mari-Liis Kivioja, telefon +352 691555077, e-post: eestikool dot lu at gmail dot com

Luksemburgi Eesti Kooli tegevust toetab Eesti Instituudi hallatav Rahvuskaaslaste programm, mida rahastab EV Haridus- ja Teadusministeerium.