Avalehele
Avalehele
Avalehele
AVALEHELE | KONTAKT

Soovid end meie lehel reklaamida? Klikka siia!

Luksemburgi Eesti Kool

Luksemburgi Eesti Kooli (LEK) tegevuse eesmärk on arendada laste eesti keele oskust ning süvendada teadmisi eesti kultuurist, kirjandusest, ajaloost ning traditsioonidest, samuti arusaamist Eesti ühiskonnast ning seal aktuaalsetest teemadest. Kogu meie tegevuse kaugem eesmärk on laste sideme tugevdamine Eestiga.

Kooli on õppima oodatud kõik Luksemburgis või selle lähiümbruses elavad eesti lapsed (kõikides vanustes). Koolitöö on diferentseeritud vanusegruppide kaupa.

0-3aastased
Väikelastele toimub lauluring (koos vanematega) pea igal nädalavahetusel, täpsemat infot leiab siit.

4-14aastased
4-14aastaste vanusegrupiga toimub õppetöö üks kord kuus laupäeviti. Neile toimuvad eesti loo, kunsti- ja pärimusetunnid. Vanematele lastele lisaks projektitunnid ning noorematele lugemispesa.

2019/2020 õppeaasta koolipäevad:

  • 28. september
  • 19. oktoober
  • 16. november
  • 7. detsember
  • 11. jaanuar
  • 8.-9. veebruar - lugemisöö
  • 7. märts
  • 28. märts
  • 25. aprill
  • 20. juuni - kooliaasta lõpukontsert ja ühine piknik

(Kuupäevad võivad veel muutuda.)

Tunniplaan:

Tunnid toimuvad samaaegselt Anneli Akna juhendatava lauluringi tundidega. Täpsemat infot lauluringi kohta leiab siit.

Algus

Lõpp

Kestus

I rühm (4-5-a)

II rühm (6-7-a)

III rühm (8-9-a)

IV rühm (10-14-a)

12:45

13:00

00:15

Saabumine ja laste omavaheline suhtlusaeg

13:00

13:50

00:50

Laulmine (30 min) + Lugemispesa (20 min)

Eesti lugu

Kunst

Pärimus

13:50

14:40

00:50

Kunst

Pärimus

Laulmine

Eesti lugu

14:40

15:00

00:20

Puuviljapaus

15:00

15:50

00:50

Eesti lugu

Laulmine (40 min) + Lugemispesa (10 min)

Pärimus

Kunst / Projektitund

15:50

16:40

00:50

Pärimus

Kunst

Eesti lugu

Laulmine
(+10 min kuni 16:50)

12-19aastased
Keskmise kooliastme lapsed koostavad eestikeelset ajalehte "Mõnikord" Postimehe ajakirjaniku Jaanus Piirsalu juhendamisel.

Toimumise koht - ajutiselt endine Neudorfi eelkool, 257 rue de Neudorf, Neudorf/Luxembourg.

Osalustasu - poolaasta osalustasu on 40 eurot pere esimese lapse pealt ning 20 eurot iga järgmise lapse pealt. Osalutasu ülekanne teha LEKi kontole: Luksemburgi Eesti Kool (LEK); LU51 0019 5455 8673 4000 (BCEELULL) selgitusega "LEKi osalustasu".

Luksemburgi Eesti Kooli personal

Juhataja: Mari-Liis Kivioja

Õpetajad:

Eesti lugu, projektitunnid, lugemispesa:
-        Pille Defense
-        Kristina German

-        Gerti Magnani
-        Mairis Minka

-        Laura Paap Michalopoulos

Kunstitund:
-        Kätrin Beljaev
-        Helina Rohusaar
-        Merily Tosin

Pärimuse tund:
-        Mari-Liis Kivioja
-        Õnne Kurg
-        Regina Raide

Ajaleht Mõnikord:
-        Jaanus Piirsalu

Täiendav teave: Mari-Liis Kivioja, telefon +352 691555077, e-post: eestikool dot lu at gmail dot com

Luksemburgi Eesti Kooli tegevust toetab Eesti Instituudi hallatav Rahvuskaaslaste programm, mida rahastab EV Haridus- ja Teadusministeerium.