Avalehele
Avalehele
Avalehele
AVALEHELE | KONTAKT

Soovid end meie lehel reklaamida? Klikka siia!

Luksemburgi Eesti Kool

Luksemburgi Eesti Kooli (LEK) tegevuse eesmärk on arendada laste eesti keele oskust ning süvendada teadmisi eesti kultuurist, kirjandusest, ajaloost ning traditsioonidest, samuti arusaamist Eesti ühiskonnast ning seal aktuaalsetest teemadest. Kogu meie tegevuse kaugem eesmärk on laste sideme tugevdamine Eestiga.

Kooli on õppima oodatud kõik Luksemburgis või selle lähiümbruses elavad eesti lapsed (kõikides vanustes). Koolitöö on diferentseeritud vanusegruppide kaupa.

0-3aastased
Väikelastele toimub lauluring (koos vanematega) pea igal nädalavahetusel, täpsemat infot leiab siit.

4-13aastased
4-13aastaste vanusegrupiga toimub õppetöö üks kord kuus laupäeviti. Neile toimuvad eesti loo, kunsti- ja pärimusetunnid. Vanematele lastele lisaks projektitunnid ning noorematele lugemispesa.

2018/2019 õppeaasta koolipäevad:

  • 29. september
  • 20. oktoober (NB! kuupäeva muudatus)
  • 10. november - pärimuskultuuripäev ja lugemisöö
  • 1. detsember
  • 19. jaanuar
  • 9. veebruar
  • 2. märts
  • 30. märts
  • 11. mai
  • 22. juuni - kooliaasta lõpukontsert ja ühine piknik

(Kuupäevad võivad veel muutuda.)

Tunniplaan:

Tunnid toimuvad samaaegselt Anneli Akna juhendatava lauluringi tundidega. Täpsemat infot lauluringi kohta leiab siit.

 

 

I rühm (4-5-a)

II rühm (6-7-a)

III rühm (8-9-a)

IV rühm (10-13-a)

09:30-10:00

30 min

Hommikusöök

10:00-10:30

30 min

Kunst

Lugemispesa

Eesti lugu

Laulmine

10:30-11:00

30 min

Kunst

Pärimus

Eesti lugu

Laulmine

11:00-11:30

30 min

Pärimus

Kunst

Laulmine

Eesti lugu

11:30-12:00

30 min

Lugemispesa

Kunst

Laulmine

Eesti lugu

12:00-12:15

15 min

Puuviljapaus

12:15-12:35

20 min

Eesti lugu

Laulmine

Pärimus

Kunst/Pärimus

12:35-12:55

20 min

Eesti lugu

Laulmine

Pärimus

Kunst/Pärimus

12:55-13:15

20 min

Laulmine

Eesti lugu

Kunst

Projektiõpe

13:15-13:35

20 min

Laulmine

Eesti lugu

Kunst

Projektiõpe


12-19aastased
Keskmise kooliastme lapsed koostavad eestikeelset ajalehte "Mõnikord" Postimehe ajakirjaniku Jaanus Piirsalu juhendamisel.

Toimumise koht - kultuurimaja Home St Gengoul, 26 rue Saint-Hubert, Merl/Luxembourg.

Osalustasu - poolaasta osalustasu on 40 eurot pere esimese lapse pealt ning 20 eurot iga järgmise lapse pealt. Osalutasu ülekanne teha LESi kontole LU74 0019 2055 3919 4000 (BCEELULL) selgitusega "LEKi osalustasu".

Luksemburgi Eesti Kooli personal

Juhataja: Mari-Liis Kivioja

Õpetajad:

Eesti lugu, projektitunnid, lugemispesa:
-        Pille Defense
-        Kristina German

-        Gerti Magnani
-        Mairis Minka

-        Laura Paap Michalopoulos

Kunstitund:
-        Kätrin Beljaev
-        Berit Pajula
-        Helina Rohusaar
-        Merily Tosin

Pärimuse tund:
-        Mari-Liis Kivioja
-        Õnne Kurg
-        Regina Raide

Ajaleht Mõnikord:
-        Birgit Okmees
-        Jaanus Piirsalu

Täiendav teave: Mari-Liis Kivioja, telefon +352 691555077, e-post: eestikool dot lu at gmail dot com

Luksemburgi Eesti Kooli tegevust toetab Eesti Instituudi hallatav Rahvuskaaslaste programm, mida rahastab EV Haridus- ja Teadusministeerium.