Avalehele
Avalehele
Avalehele
AVALEHELE | KONTAKT

Soovid end meie lehel reklaamida? Klikka siia!

LESi üldkoosolek 21. märtsil kell 12.30

LESi korraline üldkoosolek toimub esmaspäeval, 21. märtsil 2016 kell 12:30 aadressil 11, Avenue Kennedy (parlamendi TOB-hoone 1. korruse koosolekuruum).

Üldkoosoleku päevakord:
1. Üldkoosoleku avamine, kohalolijate registreerimine.
2. Ülevaade 2015. aasta tegevustest.
3. Majandusaasta aruande kinnitamine.
4. Uue juhatuse valimine (kuni 9-liikmeline juhatus, kuhu kuuluvad president, laekur, sekretär ja vajadusel muud isikud).
5. Põhikirja muutmine (liikmemaksu suuruse määramise kord).
6. Tegevuskava aastaks 2016.

Kui üldkoosolekul otsuste vastuvõtmiseks vajalikku kvoorumit kokku ei tule, toimub vahetult pärast korralist üldkoosolekut erakorraline üldkoosolek.

Palume kõigil liikmetel, kes kavatsevad üldkoosolekul osaleda, teatada oma osavõtust hiljemalt reedel, 18. märtsil. Meeldetuletuseks: üldkoosolekul saavad hääletada vaid need seltsi liikmed, kes on maksnud 2015. aasta liikmemaksu.

NB! Ootame uusi aktiivseid liikmeid LESi juhatusse. Kui eesti kogukonna kooshoidmine on Sulle oluline, kui soovid LESi tegemistes ja seltsi juhtimises nõu ja jõuga osaleda, siis just nüüd on selleks võimalus!

Kel mõte juba küps, võib oma kandideerimissoovist teada anda meilitsi aadressil les@les.lu. Samuti võib oma kandidatuuri esitada otse üldkoosolekule.

LESi juhatus